Info

Ponúkame zákazkovú 3D tlač. Možnosť výroby súčiastok, náhradných dielov, prototypov, designových prvkov a pod. Výroba na základe 3D modelu resp. na základe vstupných rozmerov alebo predstavivosti zákazníka možnosť vytvorenia 3D modelu a následná tlač. Tlač z plastov typu PLA, ABS, PET, FLEX a na vyžiadanie možnosť výrobý z iných dostupných materiálov.